www.shinway.com 查詢/訂貨:WhatsApp56137998- --->分店地址-->訂購方法
睡床-CSMK / CB02A
售價: $ 0.00 / PCSWhatsAppWhatsApp
訂造-油壓燈箱屏床--可上門度尺--任何尺寸,任何款式, 顏色, 間格, 搪門,掩門--最低收費-3尺-床帽離地14寸,可加高$70-每寸-可選用夾板木皮+內貼白膠板+40% , 送貨+安裝+12%-
W36寸--$3580-(中纖板)
W48寸--$3880-(中纖板)
W54寸--$4580-(中纖板)
W60寸--$5280-(中纖板)
W72寸--$6380-(中纖板)
睡床--訂造參考圖->
更多同系列貨品

SP
WhatsApp