www.shinway.com 查詢/訂貨:WhatsApp56137998- --->分店地址-->訂購方法
-CKYU / CKYU-LF3-XX
售價: $ 2198.00 / PCSWhatsAppWhatsApp
W36寸xD72寸--$2198-
W42寸xD72寸--$2298-
W48寸xD72寸--$2398-
W54寸xD72寸--$2898-
W60寸xD72寸--$3298-
外長+4.5寸, 外深+0.5寸, 床屏高39.5寸,床板高14寸, 內長72寸/ 75寸--, 光亮白色+灰鏡玻璃 ,3節路軌, 送貨費--$100--
更多同系列貨品 --->詳細尺寸圖

SPCHEUKYU
WhatsApp