www.shinway.com 查詢/訂貨:WhatsApp56137998- --->分店地址-->訂購方法
睡床-GST / GST-B2xxxxW-C2
售價: $ 2998.00 / PCSWhatsAppWhatsApp
附:被格, 搪門+2櫃桶.,**搪門內通被格
W36寸xD72寸/75寸--$2998-
W42寸xD72寸/75寸--$3098-
W48寸xD72寸/75寸--$3198-
W54寸xD72寸/75寸--$3498-
W60寸xD72寸/75寸--$4298-
外長+2寸, 床板高24寸-啞白色 / 床板高20寸-胡桃木色, 床屏高44寸, 啞白色 , 送貨$100- , **C1,C2,C3同價,C屏較平
更多同系列貨品 --->詳細圖

SP
WhatsApp