www.shinway.com 查詢/訂貨:WhatsApp56137998- --->分店地址-->訂購方法
睡床-GST / GST-B2xxxxW-C
售價: $ 2598.00 / PCSWhatsAppWhatsApp
附:被格, 2搪門+2桶 ,**搪門內通被格
W36寸xD72寸/75寸--$2598-
W42寸xD72寸/75寸--$2698-
W48寸xD72寸/75寸--$2798-
W54寸xD72寸/75寸--$3098-
W60寸xD72寸/75寸--$3898-
外長+2寸, 床板高24寸-啞白色 / 床板高20寸-胡桃木色, 床屏高44寸,啞白色, 送貨安裝$100-, **C1,C2,C3同價,C屏較平 , 3大桶,6扁桶,搪門+2扁桶...
更多同系列貨品 --->詳細圖

SP
WhatsApp