www.shinway.com 查詢/訂貨:WhatsApp56137998- --->分店地址-->訂購方法
-SHYG / SHYG-F02-6D
售價: $ 5698.00 / PCSWhatsAppWhatsApp
生態夾板料造!!
內床30寸x72寸--$5698-(訂貨)
內床36寸x72寸--$5798-(訂貨)
內床42寸x72寸--$5998-(訂貨)
內床48寸x72寸--$6398-(訂貨)
內床54寸x72寸--$6898-(訂貨)
內床60寸x72寸--$7298-(訂貨)
外長+2寸, 外深+1寸, 床板高20寸, 6拉桶, **可做3大桶, 全高96寸, 衣櫃高36寸, 4掩門內左右各1衣通, (**發票須列明有密封背板), 送貨費$100-, **訂造尺寸-另加$400- 更多同系列貨品--->木色辦

SP
WhatsApp